سبد خرید0

Call: 02144988300

0

این مجموعه با نام / شرکت سرماسازان بهار زاگرس و به مدیریت سعيد حميدي زاده در تاریخ 29/03/1395 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان تهران ، شهرستان تهران ، شهر تهران جاده مخصوص كرج بعد از خيابان 57 پلاك شهرداري 513-ثبتي 1577/4 و تلفن 2144988300 و دفتر مرکزی كيلومتر 16 جاده مخصوص كرج، كارخانه زاگرس تلفن 2144988300 می باشد . *** تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای دستگاه آب سردكن ساده / دستگاه آب سردكن ساده با کد کالایی 2919512327 به ظرفیت 9000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای دستگاه آب سردكن و آب گرم كن توأم / دستگاه آب سردكن و آب گرم كن توأم با کد کالایی 2919512328 به ظرفیت 9000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای يخچال ويتريني (افقي) / يخچال ويتريني (افقي) با کد کالایی 2919512334 به ظرفیت 1000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای يخچال ويتريني (عمودي) / يخچال ويتريني (عمودي) با کد کالایی 2919512335 به ظرفیت 20000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای فريزر صندوقي (غير خانگي) / فريزر صندوقي (غير خانگي) با کد کالایی 2919512336 به ظرفیت 5000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای فريزر ويتريني (غير خانگي) / فريزر ويتريني (غير خانگي) با کد کالایی 2919512536 به ظرفیت 5000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای كولر گازي / كولر گازي با کد کالایی 2930512383 به ظرفیت 20000 دستگاه تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت ساير ماشين الات باكاربردعام(2919) ساخت ماشين آلات وتجهيزات(29) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 61142 و تاریخ 29/03/1395 برای فن كويل ديواري / فن كويل ديواري با کد کالایی 2930512434 به ظرفیت 4000 دستگاه